Posilnite zapojenie svojho tímu!

„Existujú iba tri opatrenia, ktoré vám povedia takmer všetko, čo potrebujete vedieť o celkovom výkone vašej organizácie: angažovanosť zamestnancov, spokojnosť zákazníkov a hotovostný tok. Je samozrejmé, že žiadna spoločnosť, malá ani veľká, nemôže z dlhodobého hľadiska zvíťaziť bez aktívnych zamestnancov, ktorí veria v poslanie a rozumejú tomu, ako ho dosiahnuť. “

- Jack Welch, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti General Electric.Vidia vaši ľudia v ich práci pozitíva? Pre mnohých ľudí môže byť vyváženie požiadaviek na prácu (negatíva) a zdrojov práce (pozitíva) zložité. Ako manažér je dôležité uvedomiť si pracovné požiadavky, ktoré vaši ľudia zažívajú, a podporovať zdroje / pozitíva práce, ktoré zlepšujú ich zapojenie do práce.

Použitím modelu Job Demands-Resources (JD-R) môžete poskytnúť členom svojho tímu podporu, ktorú potrebujú, aby boli šťastní. Môžete znížiť ich úroveň stresu, zvýšiť ich motiváciu a vytvoriť podporné pracovné prostredie.

Zistite, ako používať model JD-R v našomčlánok.