Počítačové Zručnosti

Trojrozmerné tvary: mnohosteny, zakrivené telesá a povrchová plocha

Dozviete sa viac o vlastnostiach trojrozmerných tvarov, či už priamych, tiež známych ako mnohosteny, alebo tých, ktoré majú krivky.

Čítajte Viac

Referenčný list plochy, povrchu a objemu

Použite náš referenčný hárok na rýchle zobrazenie vzorcov na výpočet plochy, povrchovej plochy a objemu bežných tvarov.

Čítajte Viac

Čisté diagramy 3D tvarov

Objavte, ako je možné vytvoriť trojrozmerný plný tvar z 2D siete. Pochopte, ako sa vytvárajú siete, s príkladmi bežných 3D polygónov a hranolov.

Čítajte Viac

Úvod do uhlov

Uhly sú v geometrii zásadné. Dozviete sa viac o tom, čo sa stane, keď sa dve priamky stretnú v bode, aby vytvorili uhol, a ako opísať a zmerať uhly.

Čítajte Viac

Úvod do algebry

Naučte sa základy algebry, ako sa používajú písmená ako náhrada neznámeho čísla a ako vyriešiť jednoduché rovnice, aby ste našli neznámu hodnotu.

Čítajte Viac

Výpočtová plocha

Naučte sa, ako vypočítať plochu bežných tvarov pre situácie v reálnom živote. Poskytujeme obyčajné anglické vysvetlenia a pracovné príklady, ktoré vám pomôžu pri učení.

Čítajte Viac

Objednávanie matematických operácií BODMAS

Zistite, ako sa rozhodnúť, v akom poradí vykonať výpočet, a pravidlá, ktoré sa uplatňujú, keď chcete vykonať viacero „operácií“.

Čítajte Viac

Správa peňazí Rozpočtovanie

Naučte sa, ako naplánovať mesačný alebo dlhodobý rozpočet, a potom nájdite niekoľko užitočných nápadov, ako sa ho držať, vrátane odmien za úspech.

Čítajte Viac

Výpočet s časom

Dozviete sa tu základné jednotky času a ako vypočítať, koľko času uplynulo medzi jednotlivými časmi, čo je užitočné pri meškaní vlaku.

Čítajte Viac

Štatistická analýza: typy údajov

Dozviete sa viac o rôznych druhoch údajov a o vplyve vášho typu údajov na váš výskum a analýzu.

Čítajte Viac

Bežné matematické symboly a terminológia: Matematický glosár

Táto stránka je slovníkom niektorých z najbežnejších symbolov v matematike vrátane toho, čo znamenajú a kde sa používajú.

Čítajte Viac

Úvod do karteziánskych súradnicových systémov

Zistite, ako karteziánske alebo ortogonálne súradnice fungujú v dvoch a troch rozmeroch a ako ich používať pri kreslení grafov alebo čítaní máp.

Čítajte Viac

Zakrivené tvary

Dozviete sa viac o vlastnostiach pravidelných a nepravidelných, dvojrozmerných, zakrivených tvarov. Vrátane kruhov a elipt, segmentov, oblúkov a iných kužeľovitých častí.

Čítajte Viac

Úvod do geometrie: Body, priamky, roviny a kóty

Dozviete sa tu, ako pracovať s rôznymi počtami dimenzií, a o niektorých najzákladnejších pojmoch v geometrii vrátane bodov, priamok a rovín.

Čítajte Viac

Odhad, aproximácia a zaokrúhlenie

Dozviete sa viac o niektorých jednoduchých technikách, ktoré vám poskytnú približnú predstavu o správnej odpovedi a pomôžu vám zistiť, či je podrobnejší výpočet správny.

Čítajte Viac

Zlomky

Dozviete sa viac o zlomkoch, číslach vyjadrených ako jedno číslo vydelené iným a hlavne o tom, ako ich sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

Čítajte Viac

Desatinné miesta

Dozviete sa viac o desatinných číslach, a najmä o tom, ako ich sčítať, odčítať, násobiť a deliť a ako ich prevádzať na zlomky a z nich.

Čítajte Viac