Otvorte nové kariérne dvere v druhom jazyku

Zručnosti zamestnateľnosti

Výber správnej kariérnej cesty je pre mnohých z nás trápením na celej škole a vysokej škole.

Aj keď sú takí, ktorí svoju cestu a konečný cieľ určili už od útleho veku, existuje tiež veľa študentov, ktorí bojujú s takým dôležitým rozhodnutím, a dokonca aj tí, ktorí sa snažia zmeniť kariéru neskôr v živote.

Môžu sa vyskytnúť príležitosti, ktoré možno nebudete čakať, a preto je vždy užitočné mať otvorenú myseľ ohľadom nových vyhliadok.Vďaka zlepšeniu svojich technických schopností sa automaticky stanete atraktívnym pre zamestnávateľov a na všetko, čo sa mimo vašej školy dozviete z vlastnej iniciatívy, sa pozerá priaznivo.

Získanie skúseností v rôznych oblastiach a pochopenie súčasných trhových podmienok vám môže pomôcť zvýšiť šance na zamestnanie a zároveň vám pomôže pochopiť, čo vás vedie a nadšenie pre vás.

Adaptabilita a flexibilita sú v dnešnom pracovnom prostredí nevyhnutnosťou, pretože účinky globalizácie znamenajú, že cestovanie môže byť dôležitou súčasťou mnohých pracovných miest.

Pochopenie a rešpektovanie iných kultúr pomáha osobnému rozvoju a je to zručnosť, ktorú väčšina kandidátov hľadá.
Výhody druhého jazyka: infografika

V tejto infografike sme sa snažili sprostredkovať výhody spojené s učením sa druhého jazyka pre vašu kariéru. Ilustrovali sme niektoré fakty o učení sa druhého jazyka, ako aj o zobrazovaní najbežnejších jazykov na svete.

Infografika popisujúca, ako môže druhý jazyk pomôcť pri naštartovaní vašich kariérnych možností.

Dúfame, že táto infografika pomôže súčasným študentom, ako aj všetkým, ktorí chcú v neskoršom živote zmeniť kariéru.

Pokračuj k:
Písanie životopisu alebo životopisu